Vekâletnamede Yer alması Gereken Hususlar

Konutla ilgili yapılacak tüm iş ve işlemler için gerekli vekaletnamede, aşağıda yer alan hususlara yer verilmelidir:

 • İdarece satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunma,

 • Konut seçme,

 • Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama,

 • Satın alınan konutun peşinatını ödeme ve borçlanma,

 • Taksitlerini yatırma,

 • Konutu teslim alma,

 • Damga vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırma,

 • Konuta ilişkin tüm belgeleri düzenleme ve imzalama,

 • Beyan ve taahhütlerde bulunma.

 • TOKİ’den Gayrimenkul Satış sözleşmesi imzalayarak satın aldığım konutun tapusunu adıma alma işlemleri ile ilgili gerekli belgeleri imzalamaya, işlemleri yürütmeye, tapu devri ile ilgili gerekli bedelleri ödemeye,

 • Adıma Bankalarda Bankacılık sözleşmelerini, belgeleri/sözleşmeleri imzalamaya ve her nev’i hesap açtırmaya,

 • Vekalet veren Gayrimenkul alıcısı Onaylı kimlik örneği,

 • Vekalet veren Gayrimenkul alıcısı imza örneği.