Tapu Teslim Duyurusu

Sayın Gayrimenkul Alıcısı,

İdaremizin üretmiş olduğu ve kredilendirmek yoluyla karşılıklı imza altına alınan "Gayrimenkul Satış Sözleşmesi" karşılığında satışa sunduğu gayrimenkullerden İdaremizle borç ilişiği kalmayan (peşin bedelle satın alan veya borcunu bitiren) ve kat mülkiyeti tesis edilmiş gayrimenkul alıcılarının, tapularını adlarına tescil ettirmeleri gerekmektedir. 

Aksi durumda, 12.11.2012 tarihinde banka şubelerine gönderilen talimata istinaden,

1- İdaremizle borç ilişiği kalmayan (peşin bedelle satın alan veya borcunu bitiren) gayrimenkul alıcılarının banka nezdinde üçüncü kişilere sözleşme (Gayrimenkul) devir işlemleri veraseten devirler haricinde kesinlikle yapılmayacaktır.

2- İlgili bankanın tarafınıza tebliğ edeceği "İhtarnamede" belirtilen süre içerisinde alıcısı adına tapu tescil işleminin yapılmaması halinde, bir başka ihtara gerek kalmaksızın akdedilen sözleşmenin ilgili maddeleri gereğince alınacak "Mahkeme Kararı" ile adınıza tapu tescilinin yapılacağı; ihtarname bedeli, dava masrafı, tapu masrafı ve diğer her türlü ferîleriyle birlikte tahsili için hakkınızda yasal yollara başvurulacağı; bu takdirde doğacak icra, dava, harç, sözleşmede yer alan tüm mali yükümlülükler, diğer giderler ve vekalet ücretinin de tarafınıza ait olacağı ihtaren bildirilecektir.

Buna göre; yukarıda belirtilen mağduriyetlerin yaşanmaması adına; taşınmaz borç ilişiği biten gayrimenkul alıcılarının tapu tescil işlemleri için bir an önce banka şubesine başvurmaları gerekmektedir.