Sosyal Donatılar

Konut ihtiyacı dediğimizde akla; altyapısı ve ulaşımı tamamlanmış; eğitim, sağlık, kültür, ticaret alanında sosyal donatıları yeterli; parkları, bahçeleri, çevre düzeni, spor, dinlenme ve eğlence tesisleriyle insanlara çağdaş yaşam olanakları sunan yerleşim alanlarında ikamet edebilme gelmektedir. TOKİ, toplu konut projelerini, bir insan hakkı olan barınma ihtiyacını karşılamanın yanında, insanların sağlık, eğitim ve dinlenme ihtiyaçları için gerekli donatıları da düşünülmüş, sosyal açıdan bütünleşmiş yerleşimler olarak hayata geçirmektedir. Bu itibarla, konuttan ziyade yaşam merkezleri üretiyor olmanın bilinci ile konutun yanında okul, kreş, sağlık ocağı, ticaret merkezi, cami ve kültürel tesis gibi insanların öncelikli ihtiyaçları arasında bulunan yapılar inşa etmektedir.

Başta büyük kentler olmak üzere, ülkemizde plansız gelişen yerleşim alanlarının ortaya çıkardığı teknik, ekonomik ve sosyal sorunlar, kıt kaynakların verimsiz kullanılmasına neden olmakta ve kent yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Toplu konut projeleri, nüfusu giderek artan, yapı stoku ise giderek kullanılmaz hale gelen büyük kentlerimizde, sosyal donatı ve teknik altyapısı ile birlikte kısa zamanda çok sayıda konutun üretilmesine imkan vermektedir. 

TOKİ, ürettiği yeni yaşam alanlarında yaşayan nüfusun sağlıklı bir sosyal yaşam sürebilmesi için projelere bütüncül bir planlama ve yönetim mantığıyla yaklaşmakta ve gerekli olan altyapı ve sosyal donatıların en yüksek standartlarda oluşturulmasına önem vermektedir. Her yeni proje titizlikle planlanmakta ve konut alanında; yeterli sağlık, eğitim alanlarının, ibadethanelerin, ticari ve kültürel alanlar ile hizmet tesislerinin bulunmasına, ayrıca sağlıklı altyapı ve ulaşım çözümlerinin üretilmesine dikkat edilmektedir.

İdare, kentsel açık alanların insanların kent kimliğini benimsemesinde ve sosyal bütünleşmede büyük rolü olduğunun bilinciyle, projelerinde bu alanların düzenlenmesine büyük özen göstermektedir. Sosyal etkileşimin ve iletişimin en önemli araçlarından olan kentsel açık alanlar, değişik yaş gruplarının ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek biçimde planlanmakta; her projede oyun, açık havada dinlenme ve spor faaliyetleri için mekanlar oluşturulmaktadır.

Çevre Düzenlemeleri ve Ağaçlandırma
 
TOKİ, projelerinin çevre düzenlemeleri için bazı standartlar oluşturmuştur. Yerleşim projesinde yaşayan herkes için yeterli, erişilebilir, konforlu açık alan düzenlemelerinin varlığı, TOKİ projelerinde yaşam kalitesini artırmakta ve memnuniyet yaratmaktadır.

Her projede yürüyüş yolları, oturma birimleri, parklar bulunmakta; parklara açık mini futbol veya mini basketbol/voleybol/açık tenis sahalarından en az bir adet yapılmaktadır. 
Konut alanlarında, yüz konuta kadar olan projelerde bir adet, yüz konutun üzerindeki projelerde ise her yüz yetmiş beş konuta kadar ilave bir adet çocuk oyun alanı yapılmaktadır. Çocuk oyun alanlarının üç ve üçten fazla olması durumunda bir tanesi “engelsiz oyun grubu” ile donatılmaktadır.

Proje sahasında engelli vatandaşlarımızın kullanması için %6 ila %8 eğimli olacak şekilde engelli rampaları yapılmaktadır. Ayrıca, tüm projelerde atık toplama alanları da ayrıntılı bir biçimde planlanmaktadır.

Konut üretim alanlarını kıraç bölgelerden seçerek, bölgenin ağaçlandırılması da sağlanmakta, çevre düzenlemeleri kapsamında milyonlarca ağaç ve çalı peyzajı dikimi yapılmaktadır.