Park Mavera III Gayrimenkul Sertifikası

İdaremizce ihraç tavanı 239.238.705 TL olarak belirlenen gayrimenkul sertifikalarının halka arz edilerek satışı şeklinde ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23/03/2017 tarihinde onaylanan "ihraççı Bilgi Dokümanı", "Özet" ve "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ile ekleri aşağıda sunulmaktadır. 

 
İzahname Seti
İhraç Bilgileri
Önemli Tarihler
Konsorsiyum Bilgileri

Asli Edime Konu Bağımsız Bölüm Listesi
Vaziyet Planı
Sıkça Sorulan Sorular