Mevzuat

 A- Kanunlar;

1.    2985 sayılı Toplu Konut Kanunu,

2.    6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun,

3.    3194 sayılı İmar Kanunu,

4.    2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,

5.    775 sayılı Gecekondu Kanunu,

6.    1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun,

7.    4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun

8.    5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

9.    2872 sayılı Çevre Kanunu,

10.  6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun,

11.  5819 sayılı İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

12.  5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu,

B- Yönetmelikler;

1.    Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği,

2.    Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği,

3.    Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik,

4.    Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği,

5.    Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği,

6.    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme,  Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi Ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği,

7.    Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik,

8.    Altyapılı Arsa Üretimi ve Bu Arsaların Tahsis Yoluyla Satışına İlişkin Yönetmelik,  

9.    1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 11. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik,