Genel Süreç

İdaremiz, Kentsel Yenileme/Dönüşüm çalışmalarını, şehirden şehire, kendine has özellikler arz eden yapısal sorunların çözümü için ülkemiz adına bir fırsat olarak görmektedir. Kanunlarca kendine verilen yetki ve görevler kapsamında, yerel yönetimler ile işbirliği içersinde, proje odaklı alternatifler oluşturarak çözüme kavuşturmaktadır.

Kentsel Yenileme/Dönüşüm Projelerimizde süreç, yerel yönetimlerin başvuruları ve teknik değerlendirmeler neticesinde imzalanan ön protokoller ile başlatılmaktadır. Yapılan mevzuat değişikliği ile 6306 ve 6292 sayılı Kanunlar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca İdaremizin yetkilendirildiği alanlarda da Kentsel Dönüşüm çalışmaları yürütülmektedir.

Ana protokol sürecinde; proje konsepti gereği belirlenen kriterler çerçevesinde, hak sahipleri ile uzlaşmaya esas muvafakat görüşmelerinin İdaremizin koordinasyonu ve desteği ile yerel yönetimlerce yürütülmesi süreç açısından faydalıdır. Ancak, yerel yönetimlerce gerekli koordinasyonun sağlanamadığı durumlarda muvafakat görüşmeleri İdaremiz bünyesinde yürütülmektedir. Uzlaşma görüşmelerini müteakip alanın tasfiyesi, mülkiyet devri ve inşa süreçleri ile proje yürütülmektedir.