Gayrimenkul Sertifikasının İşleyişi

  • Projede gayrimenkul sertifikası çıkarılacak bağımsız bölümler seçilir.
 

  • Hangi bağımsız bölüm için kaç adet sertifika toplanması gerektiği belirlenir.
 

  • Sertifikalar halka arz edilerek fon toplanır ve fonun yetkili kurumda blokajı yapılır.
 
  • Halka arz sonrası sertifikalar borsada işlem görmeye başlar ve aynı zamanda inşaat ilerlemesine göre fon parça parça inşaatçıya aktarılır.
 
  • İnşaata ilişkin satışlar ve gelişmeler düzenli şekilde KAP (Kamuoyunu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla yatırımcılara duyurulur.
 
 

  • Yatırımcılar ihraçta ve/veya borsadan yeterli sayıda sertifika toplayarak bağımsız bölüm edinme talebinde bulunur. (Bu işleme ASLİ EDİM denilmektedir.)
 

  • Yeterli sertifikası olmayan veya bağımsız bölüm almak istemeyen yatırımcılara sertifikalarının karşılığı, ilgili bağımsız bölümlerin açık artırmalar ile satılmasıyla ödenir. (Bu işleme TALİ EDİM denilmektedir.)