DUYURULAR

Park Mavera III projesi kapsamında gayrimenkul sertifikası sahiplerine, tali edime konu 61 adet konutun satışından elde edilen 55.705.000,30 TL tutarındaki fon, (1 sertifika karşılığı yaklaşık 58,63~ TL brüt (yasal kesintiler hariç)) söz konusu fonun katılım bankasında değerlendirilmesi neticesinde ise 293.928,33 TL kar payı (1 sertifika karşılığı yaklaşık 0,31~ TL net) olmak üzere toplam 55.998.928,63 TL'nin dağıtım işlemi 20.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna Duyurulur.

KAP Duyurusu (20.03.2020)

Park Mavera III projesinde 17.03.2020 tarihi itibariyle tali  edime konu 61 adet konutun tamamının satış tutarları tahsil edilerek satış işlemleri tamamlanmıştır. İzahname doğrultusunda, satıştan elde edilen ve katılım bankası hesabında  değerlendirilen fon, yasal kesintiler yapıldıktan sonra 20.03.2020 tarihinde sertifika sahiplerine sertifikaları oranında dağıtılacaktır.
Kamuoyuna Duyurulur.

Park Mavera III projesinde tali edime konu 61 adet konuta yönelik İstanbul Bakırköy 5. Noteri huzurunda 04.02.2020 tarihinde yapılan müzayede sonucunda 61 adet konuttan 920.884 adet sertifika karşılığına isabet eden muhammen bedeli 50.125.000,00 TL olan 59 adet konut için 53.970.000,00 TL teklif gelmiş olup, müzayede şartnamesi doğrultusunda sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. Kalan 2 adet Lot 56 ve Lot 57 numaralı konutların ikinci açık artırma ilanının KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yayınlanmasına kadar edim değişikliği kapsamında asli edim talebiyle veya müzayedede belirtilen muhammen bedelin altında kalınmadan satış ofisinden satış işlemlerine devam edilecektir. Satıştan elde edilen ve katılım bankası hesabında değerlendirilen fon, konutların tümünün satış tutarlarının tahsil edilerek satışın tamamlanmasını takip eden 2 iş günü içinde yasal kesintiler yapıldıktan sonra gayrimenkul sertifikası sahiplerine sahip oldukları gayrimenkul sertifikaları oranında dağıtılacaktır.
Kamuoyuna Duyurulur. 

Park Mavera III Projesi Tali Edime konu 61 adet konutun açık artırmayla satışına ilişkin KAP duyurusu ve ihale dokümanları 22.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır. Açık artırma organizasyonu Emlak Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olup, www.emlakmuzayede.com.tr sitesinden canlı olarak izlenebilecektir.
 
Açık Artırma Kap Duyurusu (22.01.2020) 
Açık Artırma Şartnamesi
Açık Artırmaya Sunulan Konut Listesi 
T.C. Vatandaşları İçin Satış Sözleşmesi
Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin Satış Sözleşmesi

Park Mavera III Projesinde açık artırmaya sunulacak tali edime konu 61 adet konutun güncel değerinin tespiti amacıyla düzenlenen 565/2019/GD_19093 sayılı güncel değerleme raporu sonucu Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)'nin 16.Maddesinin c) bendi gereğince 22.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır. 
Kamuoyuna Duyurulur
Not: Değerleme raporu sonucunda yer alan C-2 Blok 61 ve 66 numaralı konutların asli edimle sözleşmesi imzalandığından açık artırmayla satışa sunulmayacaktır.

KAP Duyurusu (22.01.2020)
Değerleme Raporu (22.01.2020)

Park Mavera III Projesi Konut Teslimine ilişkin KAP duyurusu 22.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
Teslim Kap Duyurusu (22.01.2020) 

31.12.2019 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.
Kap Duyurusu (14.01.2020) 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifakaları Tebliği uyarınca düzenlenen 14 Haziran 2019 – 4 Aralık 2019 dönemine ilişkin "Yatırımcı Raporu" ektedir.
Kap Duyurusu (09.12.2019) 
Yatırımcı Raporu (09.12.2019)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği uyarınca düzenlenen "İnşaat İlerleme Raporu Sonucu" ektedir.
KAP Duyurusu (09.12.2019)
İnşaat İlerleme Raporu (09.12.2019)

30.11.2019 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.
Kap Duyurusu (09.12.2019)

Asli Edim İfa Süresinin hakkında KAP duyurusu 26.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
Asli Edim İfa Süresi Duyurusu (26.11.2019)

31.10.2019 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.
Kap Duyurusu (18.11.2019)

Asli Edim Kullanım Süresinin Sona Ermesi, Tali Edim İfa Süresinin Başlangıcı - Bitişi ve  Edim Değişikliği Süresi Başlangıcı hakkında KAP duyuruları 26.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
Asli Edim Kullanım Süresi Sonu Duyurusu
Tali Edim Başlangıç ve Bitiş Duyurusu
Edim Değişikliği Süre Başlangıç Duyurusu

30.09.2019 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.
Kap Duyurusu (10.10.2019)  

31.08.2019 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.
Kap Duyurusu (24.09.2019)  

31.07.2019 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.
Kap Duyurusu (01.08.2019) 

30.06.2019 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.
Kap Duyurusu (02.07.2019) 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği uyarınca düzenlenen "İnşaat İlerleme Raporu Sonucu" ektedir.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kamuoyuna Duyurulur.
Kap Duyurusu (19.06.2019) 
İnşaat İlerleme Raporu (14.06.2019)Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifakaları Tebliği uyarınca düzenlenen 15 Aralık 2018 – 13 Haziran 2019 dönemine ilişkin "Yatırımcı Raporu" ektedir.

Kap Duyurusu (19.06.2019) 
Yatırımcı Raporu (19.06.2019) 

31.05.2019 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

Kap Duyurusu (31.05.2019)

30.04.2019 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

Kap Duyurusu (30.04.2019)

31.03.2019 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

Kap Duyurusu (31.03.2019)

28.02.2019 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

Kap Duyurusu (28.02.2019)

31.01.2019 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

Kap Duyurusu (04.02.2019) 


31.12.2018 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

Kap Duyurusu (02.01.2019)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifakaları Tebliği uyarınca düzenlenen 21 Temmuz  2018 – 14 Aralık  2018 dönemine ilişkin "Yatırımcı Raporu" ektedir.

Kap Duyurusu (14.12.2018) 
Yatırımcı Raporu (14.12.2018) 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği uyarınca düzenlenen "İnşaat İlerleme Raporu Sonucu" ektedir.

KAP Duyurusu (14.12.2018) 
İnşaat İlerleme Raporu (14.12.2018)  

30.11.2018 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

Kap Duyurusu (04.12.2018)

31.10.2018 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

Kap Duyurusu (02.11.2018)

30.09.2018 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

Kap Duyurusu (01.10.2018)

31.08.2018 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

Kap Duyurusu (03.09.2018) 

31.07.2018 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

Kap Duyurusu (16.08.2018) 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifakaları Tebliği uyarınca düzenlenen 16 Aralık 2017 – 20 Temmuz 2018 dönemine ilişkin "Yatırımcı Raporu" ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur
 
Kap Duyurusu (26.07.2018) 
Yatırımcı Raporu (06.07.2018)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği uyarınca düzenlenen "İnşaat İlerleme Raporu Sonucu" ektedir. 

Kamuoyuna Duyurulur.
KAP Duyurusu (26.07.2018)   
İnşaat İlerleme Raporu (26.07.2018)    

30.06.2018 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

KAP Duyurusu (02.07.2018)
Kamuoyuna Duyurulur​.
 


31.05.2018 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

KAP Duyurusu (01.06.2018) 
Kamuoyuna Duyurulur​.


30.04.2018 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

KAP Duyurusu (03.05.2018)  
Kamuoyuna Duyurulur​.

31.03.2018 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

KAP Duyurusu (03.04.2018)
Kamuoyuna Duyurulur​.


28.02.2018 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

KAP Duyurusu (05.03.2018)
Kamuoyuna Duyurulur​.

31.01.2018 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

KAP Duyurusu (01.02.2018)
Kamuoyuna Duyurulur​.


Park Mavera III Projesinde Gayrimenkul Sertifikasına konu olmayan 358 adet konutun güncel değerinin tespiti amacıyla düzenlenen 565/2017/GD_16033 sayılı güncel değerleme raporu sonucu Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)'nin 16 Maddesinin c) bendi gereğince 23.01.2018 tarihinde yayınlanmıştır.

KAP Duyurusu (16.01.2018)
Değerleme Raporu
Kamuoyuna Duyurulur​.

31.12.2017 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.
Kamuoyuna Duyurulur​.


Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği uyarınca düzenlenen "İnşaat İlerleme Raporu Sonucu" ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur​.


Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifakaları Tebliği uyarınca düzenlenen 1 Kasım 2017 – 15 Aralık 2017 dönemine ilişkin "Yatırımcı Raporu" ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur​.
KAP Duyurusu (27.12.2017) 
Yatırımcı Raporu (27.12.2017) 


30.11.2017 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.

KAP Duyurusu (01.12.2017)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifakaları Tebliği uyarınca düzenlenen 15 Eylül 2017 – 30 Ekim 2017 dönemine ilişkin "Yatırımcı Raporu" ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur​.
KAP Duyurusu (15.11.2017)
Yatırımcı Raporu (15.11.2017)


Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği uyarınca düzenlenen "İnşaat İlerleme Raporu Sonucu" ektedir.
 
Kamuoyuna Duyurulur.
İnşaat İlerleme Raporu (15.11.2017)   
 

31.10.2017 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.
 Kamuoyuna Duyurulur
KAP Duyurusu (01.11.2017)

30.09.2017 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır.
 Kamuoyuna Duyurulur
KAP Duyurusu (01.10.2017)
 
 “Park Mavera III Projesi Piyasa Yapıcılığı’’ İşlemlerine ilişkin 26.09.2017 tarihli KAP duyurusu ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur
 
“Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği uyarınca düzenlenen "İnşaat İlerleme Raporu Sonucu" ektedir.
  
KAP Duyurusu (01.08.2017)
Yatırımcı Raporu (01.08.2017)
  
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifakaları Tebliği uyarınca düzenlenen 15 Mayıs 2017 - 31 Temmuz 2017 dönemine ilişkin "Yatırımcı Raporu" ektedir. 
Kamuoyuna Duyurulur
 
KAP Duyurusu (01.08.2017)
Yatırımcı Raporu (01.08.2017)
  
31.07.2017 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır. 
Kamuoyuna Duyurulur.
 
Ortalama Satış Fiyatları (01.08.2017)

 
 
30.06.2017 tarihi itibariyle Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır. 
Kamuoyuna Duyurulur.
Ortalama Satış Fiyatları

  
 
Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olan ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır. 
Kamuoyuna Duyurulur.
 
Ortalama Satış Fiyatları

 
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifakaları Tebliği uyarınca düzenlenen 07 Nisan 2017 - 15 Mayıs 2017 dönemine ilişkin "Yatırımcı Raporu" ektedir. 
Kamuoyuna Duyurulur.
KAP Duyurusu
Yatırımcı Raporu

  
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği uyarınca düzenlenen "İnşaat İlerleme Raporu Sonucu" ektedir. 
Kamuoyuna Duyurulur
KAP Duyurusu 
İnşaat İlerleme Raporu Sonucu 

  
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca oluşturulan ve Başkanlık Makamı'nca onaylanan "Bilgilendirme Politikası" ektedir. 
Kamuoyuna Duyurulur.

09.05.2017 Tarihli Gayrimenkul Sertifikası KAP Duyurusu
Bilgilendirme Politikası
  
 
Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerin ortalama satış fiyatları yayınlanmıştır... 
Kamuoyuna Duyurulur.
04.05.2017 Tarihli Gayrimenkul Sertifikası KAP Duyurusu
 
 
 
İdaremiz tarafından 29-30-31 Mart 2017 tarihlerinde halka arz edilen  Park Mavera III Projesine ilişkin 143.242.425 TL tutarındaki 3.370.410 adet gayrimenkul sertifikası 07/04/2017 tarihinden itibaren 42,50 TL baz fiyattan "PMVR3.G" işlem kodu  ile Borsa İstanbul’da Pay Piyasası Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. 
Kamuoyuna Duyurulur.
 
Basında çıkan ve Park Mavera III gayrimenkul sertifikası ihracında bazı yatırımcılara iskontolu gayrimenkul sertifikası satıldığına yönelik haberlere ilişkin açıklamamız aşağıdadır.

Gayrimenkul Sertifikası Hakkında Basında Çıkan Haber ve Söylentilere İlişkin 13.04.2017 Tarihli Duyurusu 

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 03.04.2017 tarihli KAP duyurusunda bildirildiği üzere, 29-30-31 Mart 2017 tarihinde Park Mavera III projesine ilişkin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen Gayrimenkul Sertifikası halka arzında, toplam 143.242.425,00 TL değerindeki her biri 42,50 TL olan 3.370.410 adet Gayrimenkul Sertifikası satışı gerçekleştirilmiştir.

Bu ifadeden açıkça anlaşılacağı üzere, talep toplama 42,50 TL'den sabit fiyatla gerçekleştirilmiş ve herhangi bir yatırımcıya hiçbir şekilde bir fiyat iskontosu yapılmamıştır. Dolayısıyla halka arzımızda bireysel ve kurumsal yatırımcıların tamamına 42,50 TL den sertifika satışı gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna Duyurulur.