Bilgi Edinme

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU (Gerçek/Tüzel Kişiler İçin)

  • Farklı konularda bilgi edinmek istiyorsanız her konu için ayrı ayrı başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.
  • 0