Askıdaki İmar Planları

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

İLÂNEN DUYURULUR
 

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Gecekondu Önleme Bölgesi
 
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Gecekondu Önleme Bölgesinin Bir Kısmına (Güney-2 Bölgesi) İlişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 19’uncu Maddesi ve Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu Maddesi uyarınca 14 Eylül 2022 tarih ve 289744 sayılı İdaremiz Başkanlık Olur’u ile onaylanmış olup, söz konusu planlar ilgili mevzuat gereğince “Tuzla Belediye Başkanlığı, Evliya Çelebi Mah. Hat Boyu Cad. No:17 34945 Tuzla/İstanbul” adresinde 18 Ekim 2022 tarihinden itibaren bir ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.

Söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının belirtilen adreste görülebileceği hususu ilan olunur.

Plan Açıklama Raporları
G22B12B2B
G22B12B2C
G22B12B2D
G22B13A
G22B13A1D
G22B13A3A
G22B13A3B
G22B13A4A
G22B12A
G22B12B1C
G22B12B2A

İmar Planı Paftaları
TUZLA GUNEY RNIP RAPORU
TUZLA GUNEY RUIP RAPORU

Ankara Sincan Saraycık 102167 Ada İmar Uygulaması
Tutanak
Parselasyon


İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesi

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesi Kuzey Kısmında Kalan Askeri Güvenlik Bölgesi İle Bitişiğinde Kalan Alana İlişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 19’uncu Maddesi ve Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu Maddesi uyarınca 06 Nisan 2022 tarih ve 217115 sayılı İdaremiz Başkanlık Olur’u ile onaylanmış olup, söz konusu planlar ilgili mevzuat gereğince “Başakşehir Belediye Başkanlığı, Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak No: 2 Başakşehir Merkez Camii Yanı Başakşehir/İstanbul” adresinde 13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren bir ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.
 
Söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin belirtilen adreste görülebileceği hususu ilan olunur.
Imar Plani Verileri:
Plan Açıklama Raporu (1000)
Plan Açıklama Raporu (5000)
F21C-11B
F21C-11B-1A
F21C-11B-1B
F21C-11B-1C
F21C-11B-1D
F21C-11B-2A
F21C-11B-2B
F21C-11B-2D
F21C-11B-4A
F21C-11B-4B