AR-GE

TOKİ, konut sunumuna yönelik ülke genelinde sürdürdüğü faaliyetlerine paralel olarak, uygulamalarında yeni fikir ve proje geliştirmek, tasarım yapmak, süreçleri iyileştirmek ve kaliteyi artırmak için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine ağırlık vermektedir.
 
Bilindiği üzere, 1996 yılında İstanbul’da düzenlenen BM HABITAT II Konferansı, TOKİ’nin organizatörlüğünde başarıyla düzenlenmiş, uluslararası nitelikteki bu önemli organizasyonun “İzleme Faaliyetleri” de TOKİ tarafından yürütülmüştür.
 
Ar-Ge faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmiş muhtelif toplantı ve organizasyonların yanı sıra kitap haline getirilmiş birçok Ar-Ge araştırmasının devamı olarak, Nisan 2006’da İstanbul’da geniş katılımlı 1. Konut Kurultayı düzenlenmiştir. “Alt Gelir Grubuna Yönelik Konut Sunumu ve Kentsel Dönüşüm” temalı bu Kurultay, İdare için konuyla ilgili yapılan çalışmaların sunulması ile özellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik uzun vadeli, ödenebilir ve nitelikli konut arzı seçeneklerinin tartışılması ve sektörle paylaşılması anlamında oldukça önemli bir yere sahiptir. Kurultay, söz konusu konularla ilgili ileriye dönük araştırmalar yapılması için de teşvik edici nitelikte olmuştur. 

Mart 2011’de ise yine TOKİ’nin ev sahipliğinde İstanbul’da, ülkemiz için önem arz eden konuların başında gelen kentsel dönüşümü, dönüşümün tüm aktörlerinin bir araya getirilmesi suretiyle masaya yatırıldığı 2. Konut Kurultayı düzenlenmiştir. Kurultayda çağdaş kentleşmeyle doğal afetlere hazırlıklı bir Türkiye için kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğu vurgulanmış, kentsel dönüşümün özellikle doğal afetlerden ve depremden korunmak için gerekli olan modelleri tüm yönleriyle ele alınmıştır.

Konut ve kentleşme konularında teorik ve pratik yaklaşımların sunulduğu benzer çalıştay ve akademik çalışmalara destek olma gayreti içinde olan TOKİ, bu kapsamda Birleşmiş Milletler ve benzer nitelikteki uluslararası kuruluşların faaliyetlerini de takip etmektedir.

TOKİ’nin Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarda, sektördeki akademik ve uygulayıcı grupların yanı sıra, oluşturduğu çevrelerin en küçük bireyleri olan çocuk ve gençlerin de bilinçlenmesinin önemli olduğu düşüncesiyle, “barınma - konut edinme - TOKİ” ilişkisini anlatıcı ve tanıtıcı olarak yürütülen faaliyetler çerçevesinde, Mayıs 2007’de ülkemiz genelinde tüm ilköğretim öğrencilerinin barınma ve konut kavramları üzerinde yaptıkları yaratıcı çalışmalarının desteklendiği “Benim Evim, Benim Şehrim” konulu bir Resim Yarışması düzenlenmiş, 81 ilden katılan ilköğretim öğrencilerinin resimleri İdarede yapılan ödül organizasyonu esnasında sergilenmiştir. 

Mart 2006’dan bu yana faaliyet alanı kapsamındaki yayın oluşturma çalışmalarına hız veren İdare, “TOKİ Araştırma Dizisi” adı altında 7 araştırma projesinin gerçekleştirilmesi ve yayınlanır hale getirilmesi sağlanmıştır. Bu projeler şunlardır:
 
1.    “Toplu Konut İdaresi Ortaklık Yapılan Belediyeler Etkinlik Anketi 2005” - Veri Tabanı ve Değerlendirme, Veri Araştırma Danışmanlık Eğitim ve Yayıncılık Tic. A.Ş., Mart 2006.    

2.    “Türkiye’de Konut Sektörü ve Toplu Konut İdaresi’nin Konut Üretimindeki Yeri”, Yapı-Endüstri Merkezi, Nisan 2006. 

3.    “Toplu Konut İdaresi Müşteriye Danışma Süreci Araştırma Çalışması”, Analitik Araştırma-Danışmanlık, Eylül 2006.

4.    “Toplu Konut İdaresi Bilinirlik, Güvenilirlik ve Marka İmajı Çalışması”, Odak Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti, Ocak 2008. 

5.    “Toplu Konut Alanlarında Kentsel Çevresel Standartları Oluşturmak için Gerekli İnsan-Çevre İlişkileri Verilerinin Derlenme Yönteminin Geliştirilmesi Araştırma Çalışması”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Araştırma Tasarım Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM), Ekim 2010. 

6.    “TOKİ Müşteriye Danışma Süreci Memnuniyet Araştırması-2010”, Pollmark Araştırma, Ekim 2010. 

7.    “TOKİ Müşteriye Danışma Süreci 2006-2010 Yılları Karşılaştırma Raporu”, DDE Destek Danışmanlık ve Eğitim”, Ekim 2010.

TOKİ tarafından 2008 yılı sonunda başlatılan hazırlık çalışmalarının ardından “İstanbul Kayabaşı Bölgesi için ‘Konut Tasarımı’ Mimari Fikir Proje Yarışması” adı altında ulusal bir mimari fikir yarışması düzenlenmiştir. Bu yarışma ile hedeflenen, yeni teknolojilerin ve alternatif kaynakların kullanımına açık Kayabaşı toplu konut alanı için yeni mimari tasarımlar ve yaklaşımları elde etmek ve değerlendirmektir. Mayıs 2009’da sonuçlanan söz konusu yarışmada, 8 eşdeğer ödül ve 8 satın alma derecesine layık görülen projeler, Haziran 2009’da Ankara’da sergilenmiş, 18 Haziran 2009’da gerçekleştirilen Yarışmanın Kolokyumu ile de yarışma ve proje değerlendirme süreci ilgili akademisyen ve meslek çevreleri ve tüm kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yarışmanın kitabı da hazırlanmış, kitap yayın hale getirilerek akademik çevreler ve sektördeki ilgililerle paylaşılmıştır. Yine Kasım 2014’te düzenlenen 7 İklim 7 Bölge Gelenekten Geleceğe ulusal mimari proje yarışması ile kent kimliğinin varlığının ve devamının bilincinde olarak günümüz koşullarına uygun, yeni yapılaşmanın geleneksel mimariden ilham alarak oluşmasını teşvik etmek amaçlanmıştır. İdare bunun gibi fikir ve tasarım yarışmaları organize etmeye devam etmektedir. 

Hayata geçirdiği projelerle yaşam çevrelerinde farkındalığı artırmak, sektördeki kurumsal imajını güçlendirmek üzere TOKİ, yurt genelinde konut hamlesi çerçevesinde yürütülen konut uygulamalarının insan faktörü düşünülerek fotoğraflanmasının sağlanması ve bu alanda ilgisi olanları kurumsal olarak desteklemek amacıyla, Haziran 2010’da “Toplu Konut ve İnsan” konulu Fotoğraf Yarışması düzenlemiştir.

Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu ile birlikte düzenlenen TOKİ Fotoğraf Yarışması ile İdaremizin gerçekleştirdiği toplu konut alanlarında devam eden yaşam döngüsünü, gerek iç gerekse dış yaşam çevrelerindeki örneklerle vurgulayan ve farklı ölçek ile açılardan görüntülenmiş yaşam karelerinin özellikle “insan” ve “insana dair değerler” kullanılarak gösterecek fotoğrafların elde edilmesi hedeflenmiş olup, yarışma 28 Kasım 2010 tarihinde sonuçlandırılmıştır. Amatör ve profesyonel çalışmalara açık olan “ulusal renkli baskı fotoğraf yarışmasına” eser gönderen 216 katılımcı, 730 fotoğrafla yarışmış, yarışma sonucunda finale kalan 13 eser tespit edilmiştir. Dereceye giren üç eserin dışında kalan 10 çalışma mansiyon ödülü kazanırken, 44 çalışma sergilenmeye değer bulunmuştur. Dereceye giren ve mansiyon verilen eserlerin dışında kalan 19 çalışma ise TOKİ tarafından satın alınmıştır.
 
İdare bu faaliyetlerinin yanı sıra özellikle konut ve kentleşme alanlarında Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarca düzenlenen ödül organizasyonlarına da katılmakta ve TOKİ projeleri bu platformlarda son yıllarda yoğun ilgi görmektedir.

Ekim 2009’da gayrimenkul sektörünün Türkiye’deki geleceği açısından çeşitli önerilerin geliştirilmesi, TOKİ projelerinin toplumun her kesimi tarafından kabul edilebilir, uygulanabilir, ulaşılabilir ve verimli olması yönünde yeniden kurgulanması, birbirleri ile doğrudan ilişkide bulunmayan kamuoyunda bilinilirliği ve etkinliği kabul görmüş kişi ve kurum temsilcilerinin bir araya gelmesi ile oluşturulacak katılımlı bir tasarım ve problem çözme süreci ile “İdeal Yaşam” konusunda yeni fikirlerin elde edilmesi amaçlı bir Arama Konferansı İstanbul’da düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıda tartışılan konular TOKİ uygulamalarında kullanılmak üzere yazılı bir doküman halinde toplanmıştır. 

İdare, faaliyetleri çerçevesinde ve misyonu gereğince Ar-Ge çalışmaları yaparak sektördeki tüm aktörlerle birikimlerini paylaşmakta ve çalışmalarını buna göre çeşitlendirmektedir.

HABİTAT İZLEME VE UYGULAMA FAALİYETLERİ